ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 ทดสอบ 235 Test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-30 15:03:21
2 Test 345 Test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-29 15:31:31
3 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-25 10:50:09
4 ทดสอบ ป่า/ควัน/ไฟ arm test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-25 10:05:40
5 arm test 001 test test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.754300221609208,100.49484014511107 2022-09-29 15:01:32
6 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-07-04 22:12:13
7 ปลูกต้นไม้ กิจกรรมติตอาสา ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-06-06 08:09:55
8 นายวีระวัฒน์ นามศิริ ออกรณรงค์ ลดการเผา ตามโครงการ ชิงเก็บ ลดเผา ของจังหวัดอุบลฯ พื้นที่หมู่บ้านที่ติดแนวป่าไม้ ชิงเก็บลดเผา ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.6771555,100.60319 2021-12-09 14:34:41
9 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-09-14 22:09:11
10 อากาศดี ด่วย ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-09-07 09:44:07
11 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-08-28 19:50:14
12 test test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.6771555,100.60319 2021-01-21 10:57:17
13 test test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-01-21 10:53:50
14 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-12-04 12:03:49
15 We Wa ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-12-01 11:16:23
16 รายงานกิจกรรม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-12-01 11:12:38
17 ทอสอบ ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-11-28 10:28:34
18 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-11-28 10:27:39
19 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-11-28 10:26:33
20 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-11-28 10:26:01