ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 asu asu ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2023-01-27 00:00:02
2 administrator mmj awewae ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.6771555,100.60319 2023-01-26 22:41:12
3 administrator tawtwa twat ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.6771555,100.60319 2023-01-26 22:26:16
4 ทดสอบ สถานะการ ป่า/ไฟ/ควัน test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-25 10:07:39
5 ทดสอบ by arm test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-25 10:02:07
6 ต.พิมานร่วมปลูกป่าสร้างความชุ่มชื้น ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.948555766781862,104.54583406448363 2022-08-21 20:10:15
7 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-02-10 19:57:59
8 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-08-09 10:35:10
9 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.228,98.511 2021-01-28 14:36:15
10 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.235,98.531 2021-01-28 14:36:15
11 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.514,99.561 2021-01-28 14:36:15
12 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.445,98.921 2021-01-28 14:36:15
13 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.448,98.916 2021-01-28 14:36:15
14 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.401,97.486 2021-01-28 14:36:15
15 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.523,98.649 2021-01-28 14:36:06
16 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.402,97.480 2021-01-28 14:36:06
17 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.444,98.630 2021-01-28 14:36:06
18 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.119,99.030 2021-01-28 14:36:06
19 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.323,98.781 2021-01-28 14:36:06
20 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.309,102.436 2021-01-28 14:36:06